PROJEKTEERIMINE

Tööd, mida me teostame

Tugevusarvutused

CAD Projekt teostab kandekonstruktsioonide tugevusarvutused kliendi poolt esitatud arhitektuursele projektile. Me arvestame kliendi soovi kandetarindite materjalide (saepuit, liimpuit, ristkihtpuit, spoonliimpuit jt.) valikul. Leiame hoone vertikaalkoormused (omakaal, kasus- ja lumekoormus) ning  horisontaalkoormused (tuul, maavärin). Arvutused teostame vastavalt sihtkohariigi normidele ja standarditele. Oma töös kasutame erinevaid vaba tarkvara kui ka litsentseerituid arvutusprogramme. Töö lõppedes teostame kontrolli oma tööle ja esitame lühikokkuvõtte tehtud tugevusarvutuste kohta.

Element- ja moodulmajade projekteerimine

Me pakume klientidele hoonete ja rajatiste projekteerimisteenust. Kõige levinumaks tüübiks puithooneid tootvate majatehaste hulgas on elementidest või moodulitest toodetud majad. Sellisel viisil toodetud hoonete tugevaimaks küljeks on kuiv ja kontrollitav keskkond tehases, mis tagab parema ja kvaliteetsema lõpptulemuse. Moodulid koosnevad elementidest, mis moodustavad kinnise ja ruumilise terviku. Pärast elementide või moodulite tootmist tranporditakse need ehitusplatsile ja monteeritakse kokku.

Võttes aluseks kliendi poolt esitatud eelprojekti, alustame meie hoone plaanide, lõigete ja sõlmede joonestamisega ja seda kooskõlas sihtkohariigi reeglite ja nõuetega. Vajaliku info olemasolul, mudeldatakse terve hoone 3D programmis. Selle töö jaoks me kasutame arvutitarkvara nimega hsbcad. Pärast 3D mudeli koostamist, väljastame programmist vajalikud tootmisjoonised või edastame majatehasele masinloetavad tööfailid.

Ehituslik insener-tehniline nõustamine

Pakume ettevõtetele insener-tehnilist nõustamisteenust, et leida parim insenerilahendus kooskõlas tehniliste nõuetega projekti ettevalmistamise faasis.

CAD Projekt OÜ

CAD Projekt OÜ asutati 2017. aastal ja meie peamine eesmärk on panustada kvaliteeti ja inimestesse.  Ettevõtte põhilisteks klientideks on puithooneid tootvad majatehased Eestis. Tulenevalt sellest, keskendume alltöövõtule ja professionaalsele projekteerimisteenuse pakkumisele. Lisaks pakume erinevate hoonete ja rajatiste kandekonstruktsioonide tugevusarvutusi.

(+372) 56 237 067

oliver@cadprojekt.ee

Tartumaa, Kambja vald, Õssu küla, Viljandi mnt 75/1, 61713

Võtke meiega ühendust